Uroczyste wręczenie "Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty"Z uwagi na krótki czas pomiędzy terminem zakończenia stażu podyplomowego tj. 30.09.2017r. a zaplanowanym terminem Uroczystego Wręczenia Prawa Wykonywania Zawodu dla Lekarzy Dentystów w dniu 10 października 2017r. Lekarze Dentyści, którzy uzyskają zaliczenie odbycia stażu podyplomowego potwierdzonego podpisem przez koordynatora w Karcie Stażu Podyplomowego proszeni są o pilne złożenie wniosku W-2 o przyznanie prawa wykonywania zawodu dla lekarza dentysty do siedziby Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie ul. Chmielna 4 ( pokój 308) w Lublinie w celu przygotowania dokumentów.

Archiwum

Archiwum - tematycznie