Uroczyste wręczenie dokumentu "Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza"Lekarze, którzy odbyli już wszystkie staże cząstkowe przewidziane w programie stażu podyplomowego proszeni są o pilne zgłaszanie się do siedziby Lubelskiej Izby Lekarskiej z Kartą Stażu Podyplomowego celem złożenia Wniosku W-2 o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza.

Archiwum

Archiwum - tematycznie