Apel Prezydium NRL do Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.10.2017r.zmierzających do rozwiązania nawarstwiających sie od wielu lat problemów słuzby zdrowia, które legły u podstaw tego protestu.

 

Więcej w załączniku:

apel.pdf

Archiwum

Archiwum - tematycznie