Obywatelski projekt ustawy 6,8% PKBMateriały do pobrania ze strony OZZL:

Obywatelski projekt ustawy

Tabela do zbierania podpisów

Instrukcja zbierania podpisów

Opinia prawna dotycząca sposobu zbierania podpisów

Strona OZZL

 

Zebrane podpisy prosimy przekazywać lub przesłać (oryginały) do Lubelskiej Izby Lekarskiej

 

Adres:

Lubelska Izba Lekarska

ul.Chmielna 4, 20-079 Lublin