Funkcja lekarza sądowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie