XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej