Terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w I połowie 2018r.Na posiedzeniu w dniu 6 grudnia Okręgowa Rada Lekarska ustaliła następujące terminy swoich posiedzeń w I połowie 2018 roku:

10 stycznia
14 lutego
7 marca