Świadczenie z tytułu urodzenia dzieckaW dniu 10 stycznia 2018r. Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę w sprawie świadczenia socjalnego z tytułu urodzenia dziecka.
Świadczenie w kwocie 1000 zł przyznawane jest członkom Lubelskiej Izby Lekarskiej na dziecko urodzone od  dnia 10 stycznia 2018r.


Wniosek o wypłatę świadczenia zamieszczony jest w zakładce  "Pożyczki i świadczenia"

Archiwum

Archiwum - tematycznie