SYMPOZJUM - ​ Janowiec nad Wisłą, 5-7 czerwca 2018