Informacja Komisji Kształcenia MedycznegoKomisja Kształcenia Medycznego ORL w Lublinie informuje, że na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej znajduje się tekst stanowiska Prezydium NRL Nr 54/07/P-V z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych.

Archiwum

Archiwum - tematycznie