Informacja dla lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktykę prywatnąW związku z informacją uzyskaną z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ( CSIOZ) dotyczącą interpretacji zapisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej w zakresie upublicznienia danych osobowych lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej, Lubelska Izba Lekarska informuje, że w najbliższym czasie CSIOZ wprowadzi zmianę do graficznego interfejsu użytkownika RPWDL polegającą na ujawnieniu informacji dotyczących adresu do korespondencji oraz usunięciu z księgi informacji o adresie e-mail oraz telefonie praktyki indywidualnej.

 
Prosimy o zweryfikowanie zgodności wprowadzonych do ksiąg rejestrowych adresów do korespondencji z adresami podanymi do publicznej wiadomości w rejestrze CEIDG. W przypadku stwierdzenia rozbieżności prosimy o wypełnienie formularza weryfikacji adresu do korespondencji oraz przesłanie na adres e-mail : rejestr.praktyk@oil.lublin.pl lub Lubelska Izba Lekarska ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin (wzór formularza).

Zmiana zostanie dokonana bezpłatnie.

 

Archiwum

Archiwum - tematycznie