Stanowisko i sprawozdanie ze spotkania w NIL 1 sierpnia 2018 r.1 sierpnia 2018 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli największych organizacji lekarskich w Polsce, m. in. samorządu i związków zawodowych. Uczestnicy posiedzenia zadeklarowali podjęcie wspólnych, niezbędnych działań prowadzących do realnych zmian w ochronie zdrowia.

Sprawozdanie ze spotkania oraz wspólne stanowisko organizacji – w załączeniu.

 

Sprawozdanie ze spotkania w NIL

Stanowisko

Archiwum

Archiwum - tematycznie