Opieka Prawna dla członków LIL:1. Umowa z Lex Secure zapewni dostęp do profesjonalnej 24-godzinnej Opieki Prawnej. Usługa ta gwarantuje stały dostęp do prawnika i pomocy w rozwiązywaniu zagadnień prawnych we wszystkich sytuacjach - zarówno w sprawach zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów jak i w sprawach prywatnych. Wkrótce otrzymają Państwo na adres korepondencyjny listem poleconym informacje dotyczące usługi "Lex Secure 24H Opieka Prawna".

 

 

 

2. W ramach porozumienia z Wolters Kluwer Polska - wiodącym wydawnictwem prawniczym, zapewniony zostanie bezpłatny dostęp do platformy internetowej „Lex Ochrona Zdrowia”.  Serwis zawiera bazę stale aktualizowanych aktów prawnych, praktycznych komentarzy, wzorów pism i analiz, przydatnych w codziennej pracy lekarza oraz w prowadzeniu praktyk lekarskich. Wkrótce otrzymają Państwo na adres e-mail zgłoszony do Rejestru Lekarzy LIL wiadomość zawierającą link do aktywacji konta w serwisie „Lex Ochrona Zdrowia”.

 

 

Zachęcam do rejestracji i aktywnego korzystania z powyższych narzędzi. Jednocześnie proszę o bieżące aktualizowanie adresów – brak adresu lub błędny adres uniemożliwi wysłanie do Państwa materiałów.

 

Archiwum

Archiwum - tematycznie