Podwyżki dla lekarzy specjalistów i lekarzy rezydentów - ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. OPUBLIKOWANAUprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Naczelnej Izby
Lekarskiej zamieszczone zostały wzory formularzy dla lekarzy rezydentów
i lekarzy specjalistów chcących skorzystać z uprawnień do podwyższenia
wynagrodzenia wynikającego z przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o
zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532).

Przygotowane w Naczelnej Izbie Lekarskiej formularze uwzględniają uwagi
zgłoszone przez Ministerstwo Zdrowia.

Wobec powyższego rekomendujemy ich wykorzystanie i prosimy o przekazanie
jak najszerszemu gronu odbiorców informacji o dostępności tych
formularzy na stronie NIL. Proszę również, aby w miarę możliwości
przekazali Państwo informację o dostępności ww. formularzy do dyrektorów
szpitali.

Poniżej link do strony internetowej NIL z zamieszczonymi dokumentami:

https://www.nil.org.pl/aktualnosci/promobox/formularze-oswiadczen-do-uzyskania-podwyzszenia-wynagrodzenia

 

W dniu 9 sierpnia 2018r. w Dz.U. poz. 1532 została opubublikowana ustawa z dnia 5 lipca 2018r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Treść ustawy. Większość przepsiów ustawy wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania. 

Lekarze specjaliści decydujący się na otrzymanie wyższego wynagrodzenia za pracę zgodnie z postanowieniami określonymi w ustawie powinni złożyć oświadczenie w kadrach szpitala w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Lekarze rezydenci powinni złożyć deklaracje dotyczące wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

 

Dodatkowe interpretacje ustawy.

 

Komunikat ws. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw:

https://www.gov.pl/zdrowie/komunikat-ws-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-swiadczeniach-opieki-zdrowotnej-finansowanych-ze-srodkow-publicznych-oraz-niektorych-innych-ustaw

 


Szanowne Koleżanki i Koledzy

W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji zapisów ustawy 6%, Prezes NIL zwrócił się z pismem do Ministra Zdrowia o pilne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

więcej: https://www.nil.org.pl/aktualnosci/pismo-prezesa-nrl-do-ministra-zdrowia-w-spr.-ustawy-6

 

Zagadnienia przekazane w dwóch pismach (z 30 sierpnia oraz 4 września br.) do Ministerstwa Zdrowia, które wzbudziły najwięcej pytań i wątpliwości wśród lekarzy i lekarzy dentystów zainteresowanych uzyskaniem podwyżki na podstawie ustawy:

https://www.nil.org.pl/aktualnosci/pytania-przeslane-do-ministra-zdrowia2

 

Odpowiedz na pytanie prawne z Lex Secure:

009498_-_Pan_Leszek_Kubicz_-_odpowiedz_na_pytanie_prawne-1.pdf

 

Odpowiedź MZ na pismo Prezesa NRL dot. wątpliwości interpretacyjnych związanych ze stosowaniem przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zadane pytania:

Pismo_Prezesa_NRL

 

Odpowiedź:

5143_odpowiedź_MZ

 

Interpretacje Ministra Zdrowia w sprawie możliwości uzyskania podwyżki wynagrodzenia dla lekarzy specjalistów oraz dodatku dla lekarzy rezydentów:

https://www.nil.org.pl/aktualnosci/promobox/interpretacje-ministra-zdrowia-w-sprawie-mozliwosci-uzyskania-podwyzki-wynagrodzenia-dla-lekarzy-specjalistow-oraz-dodatku-dla-lekarzy-rezydentow.

Archiwum

Archiwum - tematycznie