Dobra wiadomość z Ministerstwa Zdrowia ! E-DOKUMENTACJASzanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Starania NIL dały efekt. Przepis obligujący niemal wszystkie placówki mające umowę z NFZ do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej nie wejdzie w życie od 1 stycznia 2019 - zapowiedział wiceminister zdrowia podczas XIV Forum Rynku Zdrowia.

Warto pamiętać jednak, że wykreślenie tego obowiązku nie oznacza, że odwołany został proces cyfryzacji opieki zdrowotnej w placówkach ambulatoryjnych.

Zważyć w szczególności należy na art. 56 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, przewidujący obowiązek zgłoszenia gotowości podłączenia swoich systemów do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych:

a) nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. – w odniesieniu do recept,
b) nie później niż do dnia 30 czerwca 2019 r. – w odniesieniu do skierowań. [więcej]

W ramach odbywającego się w dniach 23-24 października XIV Forum Rynku Zdrowia, pośród wielu paneli dyskusyjnych odbyła się dwuczęściowa debata o e-Zdrowiu.

W toku pierwszej z debat, w dniu 23 października uczestniczący w niej Podsekretarz Stanu w MZ minister Janusz Cieszyński publicznie powiadomił o podjętej w Ministerstwie Zdrowia decyzji nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, polegającej na wykreśleniu przepisu par.10a.

Przepis ten miał wejść w życie 1 stycznia 2019 r. i obligował wszystkie niemal placówki mające umowę z NFZ do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.

Samorząd lekarski apelował o to od wielu miesięcy, a składający tę publiczną deklarację minister nie ukrywał, że stanowi ona przychylenie się resortu zdrowia do stanowiska Naczelnej Izby Lekarskiej.

NRL przyjmuje tę decyzję z zadowoleniem. Warto pamiętać jednak, że wykreślenie tego obowiązku nie oznacza, że odwołany został proces cyfryzacji opieki zdrowotnej w placówkach ambulatoryjnych.

Naczelna Rada Lekarska zabiega o uruchomienie przez resort zdrowia centralnej aplikacji do wystawiania recept i skierowań w trybie on-line i o to, aby realizacja obowiązku, o którym mowa wyżej, wiązała się z możliwością współpracy urządzeń elektronicznych placówek medycznych z tą centralną aplikacją. Na temat powstania takiej centralnej aplikacji przedstawiciele resortu zdrowia pozytywnie wypowiadali się już w komentarzach prasowych. Również bezpośrednie rozmowy NIL-MZ wskazują na możliwość podjęcia przez MZ prac nad taką aplikacją, przynajmniej w stosunku do e-recept.

Termin pełnej informatyzacji placówek ambulatoryjnych wyznaczą kolejne wersje rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie elektronicznej dokumentacji medycznej (wydane na podstawie art. 13a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia). Każdy bowiem dokument medyczny umieszczony w wydanym na tej podstawie rozporządzeniu będzie musiał być prowadzony w formie elektronicznej.

Z satysfakcją przekazuję powyższą wiadomość. Sukcesem zakończyły się starania NRL o usunięcie zapisu z projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia, który spotkał się z negatywną reakcją naszego środowiska. 

Bardzo dziękuję koledze Andrzejowi Cisło za jego zaangażowanie i skuteczność w rozmowach z ministerstwem.

Andrzej Matyja, Prezes NRL

 

Artykuł pochodzi ze strony NIL:

https://www.nil.org.pl/aktualnosci/dobra-wiadomosc-z-ministerstwa-zdrowia!

Kompendium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej:

https://stom.hipokrates.org/edm/poradnik/

Archiwum

Archiwum - tematycznie