Terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w I połowie 2019 roku.Na posiedzeniu w dniu 7 listopada Okręgowa Rada Lekarska ustaliła następujące terminy swoich posiedzeń w I połowie 2019 roku:

9 stycznia 
6 lutego
6 marca
3 kwietnia
8 maja
7-8 czerwca