RPO: Tajemnice lekarskie z dokumentów powinien uchylać sądAdam Bodnar wystąpił w tej sprawie do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Według RPO przyjęte w ustawie rozwiązanie, niewymagające wydania orzeczenia niezależnego i niezawisłego sądu, w praktyce znacząco osłabia pozycję tajemnicy lekarskiej. - Co istotne, art. 226 Kpk znajduje się w rozdziale dotyczącym zatrzymania rzeczy oraz przeszukania. Jego zakres powinien być zatem ograniczony wyłącznie do dokumentów uzyskanych w wyniku tych czynności - stwierdza dr Bodnar.

Zdaniem RPO, brak dostatecznej ochrony tajemnicy lekarskiej i związane z tym narażenie pacjentów na zbyt szeroki dostęp różnych instytucji do informacji związanych ze sferą prywatności, objętą stanem zdrowia i leczeniem, może podważyć zaufanie, które stanowi podstawę prawidłowych relacji pacjenta z lekarzem. Ponadto naruszenie obowiązku przestrzegania tajemnicy lekarskiej może skutkować pociągnięciem lekarza do odpowiedzialności zawodowej, cywilnej, a nawet karnej.

Dlatego Rzecznik apeluje do ministra Zbigniewa Ziobry o rozważenie działań w celu odpowiedniej zmiany art. 226 Kpk.

 

Artykuł pochodzi z: https://www.prawo.pl/zdrowie/tajemnica-lekarska-wedlug-rpo-sad-powinien-ja-uchylac,337699.html