Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2018 r. uchylające obowiązek świadczeniodawcy do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2018 r. uchylające obowiązek świadczeniodawcy do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej,

o którym mowa w zamieszczonym komunikacie z dnia 19 grudnia 2018r. - zostało już ogłoszone w Dz. U. pod poz. 2364.