Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Poznaniu 31.05.2019r. whttps://wil.org.pl/event/choroby-tropikalne-pasozytnicze-i-odkleszczowe-eduwil/