Lubelska Fundacja Rozwoju, realizuje projekty, w ramach których oferuje pożyczki unijne, przeznaczone na rozwój działalności gospodarczej MŚP.Pożyczka unijna dla lubelskich przedsiębiorców - sprawdź czy twoja firma może skorzystać!

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z Lubelską Fundację Rozwoju w wyniku czego zostały uruchomione preferencyjne pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa lubelskiego. Fundacja została wybrana jako profesjonalna instytucja do pełnienia roli pośrednika finansowego wspierającego przedsiębiorców z sektora MŚP.

 

Do kogo jest skierowana oferta?

Lubelska Fundacja Rozwoju pozyskuje pieniądze na rozwój biznesu w regionie ze środków krajowych i europejskich. Pożyczki unijne udzielane są w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dzięki temu mogą z niej skorzystać:

- mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa lubelskiego realizujący przedsięwzięcie na terenie tego województwa

- firmy, które starały się o dotację, ale jej nie otrzymały

- firmy, które realizują inwestycję i starają się o kredyt w banku

„Zdecydowaną większość przedsiębiorstw w województwie lubelskim stanowią firmy z sektora MŚP. Odgrywają one istotną rolę w rozwoju lokalnego biznesu i tworzeniu nowych miejsc pracy. Forma wsparcia oferowana przez Lubelską Fundację Rozwoju daje im możliwość finansowania potrzeb i działań zapewniających wzmocnienie i rozwój tego sektora” – twierdzi Janusz Hawrył dyrektor Działu Instrumentów Finansowych Lubelskiej Fundacji Rozwoju.

Preferencyjne warunki pożyczki

Niskie i stałe oprocentowanie, czyli 1,87% w skali roku oraz brak opłat za rozpatrzenie wniosku i udzielenie pożyczki zwiększają konkurencyjność i atrakcyjność oferty. Kwota jaką można otrzymać w ramach tzw. „małej pożyczki” zwiera się w przedziale od 5 000 do 250 000 zł, a maksymalny okres spłaty to 5 lat. Nie jest wymagany również wkład własny.

„Bez właściwych instrumentów finansowych ciężko jest skutecznie rozwijać firmę. Pożyczki unijne ze względu na swoje niskie oprocentowanie są bardzo atrakcyjną ofertą dla naszych przedsiębiorców”– mówi Janusz Hawrył.

Na co można przeznaczyć pożyczkę unijną?

Środkami pozyskanymi z pożyczki można sfinansować między innymi nabycie maszyn i urządzeń bądź środków transportu na potrzeby własne. Innym sposobem wykorzystania pieniędzy z pożyczki może być zakup czy adaptacja nieruchomości pod działalność produkcyjną lub usługową.


Jak otrzymać pożyczkę?

Każdy przedsiębiorca może liczyć na indywidualne podejście zgodne z potrzebami, uwzględniającymi specyfikę jego działalności, warunki i kondycję finansową firmy oraz poziom zabezpieczenia spłaty zobowiązań. Pracownicy LFR udzielają bezpłatnej pomocy przy wypełnieniu wniosku o udzielenie pożyczki unijnej. Można również odwiedzić stronę www.pożyczkaunijna.pl lub www.przedsiebiorczelubelskie.pl w celu uzyskania informacji na jej temat.