E-recepta w praktyce zawodowej lekarza/lekarza dentystyLekarze wystawiający recepty w ramach praktyk zawodowych, mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.,

Aby uzyskać dostęp do Platformy P1 należy:
1. Posiadać konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL)
2. Posiadać przypisaną księgę rejestrową do konta w RPWDL
Aby przypisać swoją księgę rejestrową do konta w RPWDL, należy zarejestrować się na stronie rpwdl.csioz.gov.pl w aplikacji Rejestr Praktyk Zawodowych i aktywować konto. Następnie należy wypełnić i przesłać (pocztą, mailem – praktyki@oil.lublin.pl lub faksem – 81 53 60 469) do Izby wniosek o nadanie uprawnień do księgi, dostępny na stronie LIL oraz na stronie RPWDL.
W związku z powyższym zapraszamy do rejestracji w RPWDL oraz składania wniosków o nadanie uprawnień do Państwa ksiąg rejestrowych.
Jeśli będą mieli Państwo wątpliwości lub pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego – 81 53 60 452, 81 53 60 453, lub mailowego – praktyki@oil.lublin.pl

Wzór wniosku o nadanie uprawnień (pdf)