Szpitale i praktyki lekarskie muszą potwierdzić status odbiorcy końcowego energii elektrycznej



Ministerstwo Energii kontynuuje działania osłonowe przed wzrostami cen energii elektrycznej. Podpisana przez Prezydenta RP Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności


Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem NIL: https://www.nil.org.pl/aktualnosci/szpitale-i-praktyki-lekarskie-musza-potwierdzic-status-odbiorcy-koncowego-energii-elektrycznej

Archiwum

Archiwum - tematycznie