Pismo Prezesa NRLSzanowni Państwo W załączeniu przesyłam nadesłaną z Narodowego Funduszu Zdrowia informację o umieszczeniu na stronie internetowej Centrali NFZ następujących projektów: - zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne - zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie kryteriów oceny ofert, z prośbą o przekazanie uwag na temat przedmiotowego projektu w możliwie krótkim terminie. Konstanty Radziwiłł Prezes NRL treść pisma (pdf)

Archiwum

Archiwum - tematycznie