Personalia – nowi konsultanci i dyrektorAkty powołania na stanowisko konsultantów medycznych trafiły z rąk wojewody lubelskiego do:
Beaty Matyjaszek-Matuszek (endokrynologia);
Iwony Bień-Skowronek (endokrynologia i diabetologia dziecięca);
prof. Sławomira Rudzkiego (transplantologia);
prof. Radosława Roli (neurochirurgia).


Tadeusz Duszyński wygrał konkurs na dyrektora szpitala wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie.

Archiwum

Archiwum - tematycznie