Medicus 8-9/19. Przychodzi diabetolog do diabetologaDiabetologia lat 80 kojarzyła się z biureczkiem lekarskim i teczuszką a teraz – osobiste pompy insulinowe, czyli zaawansowane technologie, leczenie owrzodzenia neuropatycznego z TCC (total contact cast) to chirurgia i ortopedia, diagnostyka powikłań typu 2 to kardiologia. A do tego psychologia i psychiatria, bo bez współpracy pacjenta porady lekarskie akurat w tej dziedzinie są nic nie warte. Jest też wyzwaniem epidemiologicznym i cywilizacyjnym na poziomie od województwa do globalnie całego świata. Jest dziedziną holistyczną, wyzwaniem dla lekarzy, epidemiologów i polityków – mówi Piotr Dziemidok w rozmowie z Moniką Bojarską-Łoś.

Więcej: Przychodzi diabetolog do diabetologa. Medicus 8-9/2019

Archiwum

Archiwum - tematycznie