Medicus 8-9/19. Kamera w gabinecie stomatologicznymPrawo na co dzień.

Zdaniem prawników z LEX SECURE, do zastosowania monitoringu pacjentów istotny jest cel, jakiemu miałby on służyć. Za dopuszczalną można bowiem uznać bieżącą obserwację sali przez lekarza lub pielęgniarkę np. na oddziale intensywnej terapii w celu ochrony stanu zdrowia, jednakże nie jest dopuszczalne stosowanie monitoringu w każdej sytuacji związanej z pacjentem i w każdym miejscu przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

Więcej: Kamera w gabinecie stomatologicznym. Medicus 8-9/2019

Archiwum

Archiwum - tematycznie