Medicus 8-9/19. E-receptą w medycznych emerytówCzy obligatoryjna e-recepta może skutecznie storpedować ochronę zdrowia w Polsce zastanawia się w swoim tekście Marek Derkacz podkreślając że system ochrony zdrowia w Polsce w dużej mierze funkcjonuje dzięki ciężkiej pracy lekarzy, którzy osiągnęli lub za chwilę osiągną wiek emerytalny. A jak emeryci odejdą? Strach pomyśleć co się w tedy stanie. Tym czasem już co czwarty lekarz w Polsce osiągnął wiek emerytalny i jeśli tylko zechce z dnia na dzień może odejść z pracy.

Więcej: E-receptą w medycznych emerytów. Medicus 8-9/2019

Archiwum

Archiwum - tematycznie