UWAGA! Nowe terminy LEP i LDEPZgodnie z § 16 ust. 3 powyższego rozporządzenia egzamin odbywa się w dwóch terminach: I termin: LEP w okresie od dnia 15 września do dnia 30 września, LDEP w okresie od dnia 1 września do dnia 15 września. Lekarz/lekarz dentysta zamierzający przystąpić do egzaminu w tym terminie składa wniosek drogą internetową w tej sprawie do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych do dnia 30 czerwca. Wniosek należy wypełnić na stronie internetowej CEM (www.cem.edu.pl), wydrukować, podpisać i przesłać w wersji papierowej do właściwej izby lekarskiej do dnia 30 czerwca. II termin: LEP w okresie od dnia 15 lutego do dnia 28 lutego, LDEP w okresie od dnia 1 lutego do dnia 15 lutego, przy czym lekarz/lekarz dentysta zamierzający przystąpić do egzaminu w tym terminie składa wniosek drogą internetową w tej sprawie do dyrektora CEM do dnia 30 grudnia i przesyła w wersji papierowej do właściwej izby lekarskiej do dnia 30 grudnia.