Recepty papieroweRecepty „pro auctore” i „pro familiae” w formie wyłącznie papierowej będzie można wystawiać do 1 stycznia 2026 r.
Wyżej wymienionych recept nie będzie można wystawiać w formie elektronicznej.
Numery tych recept na leki refundowane można otrzymać w Wydziale Gospodarki Lekami OW NFZ w Lublinie, przy ul. Szkolnej 18 – III piętro.

Archiwum

Archiwum - tematycznie