E-recepta bez tajemnicSzkolenia

Pragniemy przypomnieć, iż w związku z wejściem w życie Ustawy nakładającej na lekarzy obowiązek wydawania od stycznia 2020 roku recept wyłącznie w formie elektronicznej (za wyjątkiem recept pro familiae/pro auctore, recept transgranicznych oraz na leki sprowadzane w drodze importu docelowego), Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia organizuje bezpłatne szkolenia dotyczące tego zagadnienia.

Na terenie działania Lubelskiego OW NFZ aktualnie zaplanowane są szkolenia:

19.11.2019 r.
- Starostwo Powiatowe w Lublinie ul. Spokojna 9, godz. 10.00
- Starostwo Powiatowe w Lublinie ul. Spokojna 9, godz. 12.00

Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji o e-receptach

Archiwum

Archiwum - tematycznie