Dyżury Zespołu Radców Prawnych LILZespół Radców Prawnych
Lubelskiej Izby Lekarskiej

mec. Leszek Kubicz – Koordynator Zespołu Radców Prawnych
telefon: 81 53 60 450, 501 935 780
dyżury:
poniedziałek 12.00–14.00 
wtorek 16.00 – 17.00

mec. Aleksandra Otawska-Petkiewicz
telefon: 81 53 60 475
dyżur:
czwartek 12.00–15.00

mec. Marlena Woś
telefon: 81 53 60 476
dyżur:
środa 10.00–13.00

mec. Alicja Lemieszek
telefon: 81 53 60 472
dyżur:
środa 13.00–14.00

Godziny przyjęć lekarzy i lekarzy dentystów w sprawach
dotyczących wykonywania zawodu -
w pozostałe dni po wcześniejszym
umówienie telefonicznym: 81 53 60 450

Archiwum

Archiwum - tematycznie