Nowe prawo – ważne dla lekarzy i lekarzy dentystów1.Ustawa z dnia 12 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. Nr 58 poz. 351) - wejście w życie z dniem 23 kwietnia 2008 r. 2.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) - wejście w życie z dniem 13 maja 2008 r. 3.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń ( Dz.U. Nr 81, poz. 485) - wejście w życie z dniem 28 maja 2008 r. 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 81, poz. 486) - wejście w życie z dniem 15 maja 2008 r.