IX Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny rozstrzygniętyKomisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie

zaprasza na uroczyste wręczeniem nagród IX Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Lekarzy i Studentów Medycyny połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej, które odbędzie się 14 grudnia 2019 r. o godz. 12:00 w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”, Lublin, ul. Chmielna 4.

Zaproszenie na stronie Komisji Kultury LIL

 

Wyniki IX Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Lekarzy i Studentów Medycyny

Protokół
z obrad jury IX Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego
Lekarzy i Studentów Medycyny.

Na konkurs nadesłano 276 prac, w tym 14 cykli.

Jury w składzie: 

1. Lucjan Demidowski – członek rzeczywisty Związku Polskich Artystów Fotografików, członek Zarządu Okręgu Lubelskiego ZPAF, członek honorowy Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego – Przewodniczący Jury,
2. Witold Nowakowski – Prezes Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego,
3. Jacek Szkutnik – Wiceprezes Lubelskiej Izby Lekarskiej,
4. Dariusz Hankiewicz – Przewodniczący Komisji Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie,
5. Paweł Krawczyk – Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
6. Krzysztof Wałecki – Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie,
7. Krzysztof Sak – Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie,
po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie regulaminu konkursowego poddało artystycznej i merytorycznej ocenie wszystkie nadesłane fotografie. 

Spośród autorów nadesłanych zdjęć jury wyłoniło zwycięzców i postanowiło przyznać następujące nagrody:

• Grand Prix
Panu Maciejowi Wójcikowi za fotografie: „Black beach”, „Godafoss”, „Hvitserkur”, „Sunrise and sunset over Krafla geotermal power plant”,

• Nagrodę za najlepszą fotografię w kategorii „Człowiek” wśród lekarzy Pani Renacie Pędrak za zdjęcie „Godność”,

• Nagrodę za najlepsze fotografie w kategorii „Natura” wśród lekarzy Panu Maciejowi Wójcikowi za zdjęcia: „Black beach”, „Godafoss”, „Hvitserkur”, „Sunrise and sunset over Krafla geotermal power plant”,

• Nagrodę za najlepszą fotografię w kategorii „Architektura” wśród lekarzy Panu Jerzemu Ratajskiemu za zdjęcie „Architektura 3”,

• Nagrodę za najlepsze fotografie w kategorii „Medycyna” wśród lekarzy Pani Katarzynie Stor za cykl zdjęć „Stracone nadzieje”,

• Nagrodę za najlepszą fotografię w kategorii „Natura” wśród studentów Pani Marcie Piotrowskiej  za zdjęcie „Wrześniowy sierp”,

• Nagrodę Prezesa Lubelskiej Izby Lekarskiej
Pani Renacie Pędrak za fotografię „Godność”,

• Nagrodę Przewodniczącego Komisji Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Panu Adamowi Cukrowskiemu za fotografię „Fragment pomnika Smoleńskiego w Warszawie”,

• Nagrodę Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski
Panu Janowi Furmankowi za zdjęcie „4”,

• Nagrodę Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego
Pani Iwonie Leśniewskiej za fotografię „Centralne wzgórze maków”,

• Wyróżnienie w kategorii „Człowiek” wśród lekarzy Panu Henrykowi Mazurkowi za fotografię „Taniec życia 2” (jury zmieniło kategorię konkursową zdjęcia),

• Wyróżnienie w kategorii „Architektura” wśród studentów Pani Marcie Piotrowskiej za  zdjęcie „Zapraszam do raju”

W następujących kategoriach jury nie przyznało nagród:

„Człowiek” wśród studentów,
„Architektura” wśród studentów,
„Medycyna” wśród studentów.

Oprócz nagrodzonych fotografii do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano prace następujących autorów (w kolejności alfabetycznej):

Tomasz Cebula – „Iron man”,
Zuzanna Chilimoniuk – „Hydrosfera”,
Aleksandra Kędzia – „Na islandzkim szlaku”,
Krzysztof Kordowski – „Natura w czerni i bieli”,
Krzysztof Kordowski – „Wodnik”,
Krzysztof Kordowski – „Toruń I”
Zbigniew Kula – „Egretta ardesiaca – czapla czarna”,
Zbigniew Kula – „Kobiety zbierające wodorosty na Zanzibarze”,
Krzysztof Marzec – „Ażurowe sklepienie”,
Dariusz Osiak – „Śpiący rycerz”,
Renata Pędrak – „Królowa”,
Jerzy Ratajski – „Natura 1”
Jerzy Ratajski – „Architektura 2”,
Anna Waszczyk – „Wyspa”,
Łukasz Wroński – „Jeszcze nie teraz”,
Katarzyna Żabicka – „Pantomima życia”,
Mirosław Żydecki – „Pryzmaty 2”.

Fotorelacja z prac komisji na stronie Komisji Kultury LIL

Krzysztof Sak

Archiwum

Archiwum - tematycznie