Informacja Narodowego Funduszu ZdrowiaInformacja Narodowego Funduszu Zdrowia o umieszczeniu na stronie internetowej NFZ projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane. treść pisma (pdf)