Bezpłatne szkolenie: E-recepta bez tajemnicKomisja Kształcenia Medycznego LIL

W związku z wejściem w życie Ustawy nakładającej na lekarzy obowiązek wydawania od stycznia 2020 roku recept wyłącznie w formie elektronicznej (za wyjątkiem recept pro familiae/pro auctore, recept transgranicznych oraz na leki sprowadzane w drodze importu docelowego),
Komisja Kształcenia Medycznego ORL w Lublinie zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów na bezpłatne szkolenie zorganizowane przy współpracy z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia dotyczące tego zagadnienia.

Szkolenie odbędzie się dnia 13.12.2019 r. w Hotelu Focus, ul. Skowronkowa 2
w następujących godzinach:

- 11.00 (brak wolnych miejsc)

- 13.00 (brak wolnych miejsc)

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie Komisji Kształcenia Medycznego.

Archiwum

Archiwum - tematycznie