Projekt zarządzenia Prezesa NFZPrezes Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia www.nfz.gov.pl został udostępniony projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne - Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki.

Archiwum

Archiwum - tematycznie