Zmiana wysokości składki członkowskiejUchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej 4 z kwietnia br, od 1 października 2008 roku zmienia się wysokość składki członkowskiej, która będzie od tej chwili wynosić 40 zł miesięcznie. Lekarze stażyści zapłacą 10 zł za miesiąc. Na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej w dziale "Prawo" -> "Stanowione przez Prezydium NIL" znajduje się tekst uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej nr 8/08/V z 4 kwietnia 2008r. w sprawie wysokości składki członkowskiej Od 1 stycznia 2009 roku każdy lekarz członek Lubelskiej Izby Lekarskiej będzie miał założone indywidualne subkonto bankowe wyłącznie na wpłaty składek członkowskich. W kolejnych miesiącach numery kont zostaną przekazane lekarzom pocztą wraz z Gazetą Lekarską i Medicusem. System indywidualnych kont pozwoli na precyzyjną weryfikację wpłat składek członkowskich. Do końca 2008 roku składki już w zmienionej wysokości należy wpłacać na dotychczasowe konto: 10 1020 3150 0000 3802 0003 2979

Archiwum

Archiwum - tematycznie