Komunikat Lubelskiego OW NFZ dotyczący zmiany rozporządzenia MZ z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie recept lekarskichW par. 3 tego rozporządzenia ujęto nowy rodzaj uprawnień dla pacjentów chorujących na choroby określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.). Pacjentom chorującym na schorzenie epidermolysis bullosa, lekarz wypisujący receptę ma obowiązek wpisać kod uprawnień "P-EB". Jeżeli pacjentowi nie przysługują te uprawnienia wpisuje się w odpowiedniej rubryce recepty znak "X". (par. 3 ust.1 pkt 2 lit. e). Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Lubelskiego OW NFZ Bożenna Zasada

Archiwum

Archiwum - tematycznie