Komunikat LCZPZmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Dz. U. nr 213 poz. 1779 z 20.10.2005 rok ze zm. Informacja dla lekarzy i lekarzy dentystów ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji w 2008 r. Postępowanie kwalifikacyjne o rozpoczęcie specjalizacji odbędzie się w terminie 01.11.2008 - 15.11.2008 W celu przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego należy złożyć do dnia 31.10.2008 następujące dokumenty: 1) wniosek o rozpoczęcie specjalizacji (druk na stronie www.zdkm.lczp.pl ) 2) kserokopię ograniczonego prawa wykonywania zawodu / prawa wykonywania zawodu 3) kserokopię zaświadczenia o wyniku egzaminu LEP/LDEP 4) kserokopię dyplomu I / II stopnia lub PES odpowiedniej specjalizacji 5) zaświadczenia o średniej ocen uzyskanych w okresie studiów Wynik postępowania konkursowego stanowi % - max liczby egz. LEP/LDEP lub I / II stopnia lub PES i dodatkowo przy wyrównanej punktacji - średnia ocen ze studiów oraz rozmowa kwalifikacyjna Ogłoszenie wyników z postępowania kwalifikacyjnego na stronie www.zdkm.lczp.pl Skierowania WCZP wydaje do dnia 30.11.2008 po przedstawieniu prawa wykonywania zawodu

Archiwum

Archiwum - tematycznie