Wyróżnienie dla profesora Janusza KockiegoLTN

7 stycznia 2020 roku w Lubelskim Towarzystwie Naukowym wręczono doroczną Nagrodę Naukową Lubelszczyzny im. Profesora Edmunda Prosta, którą otrzymał dr hab. Cezary Domański, prof. uczelni UMCS za książkę „Historia psychologii w Europie środkowej. Badacze, inspiracje i koncepcje". Natomiast wyróżnieniem uhonorowano w tym roku prof. Janusza Kockiego z Zakładu Genetyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za badania nad długowiecznością, autyzmem i rozpowszechnianie nauki wśród młodzieży.

Nagroda indywidualna lub zespołowa jest przyznawana przez Zarząd Główny Lubelskiego Towarzystwa Naukowego na podstawie wniosku Kapituły Nagrody, którą tworzą Prezes LTN oraz rektorzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Politechniki Lubelskiej.

Nagrodę Naukową Lubelszczyzny im. Profesora Edmunda Prosta przyznawana jest od 2000 r., a wyróżnienia od 2004 r.

dm (Medicus)

Archiwum

Archiwum - tematycznie