Nagroda im. Artura Rojszczaka dla młodych doktorantówKS FNP

Po raz piętnasty Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej ogłasił konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka. Jest ona przyznawana młodym doktorom, którzy wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, ale też humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, przełamywania barier.

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest nagrodą pieniężną (5000 zł netto) przyznawaną doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat od złożenia wniosku. Kandydatów do Nagrody mają prawo zgłaszać członkowie Klubu na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe.Termin składania wniosków przez członków Klubu upływa 31 stycznia 2020 roku.

Więcej (Regulamin Nagrody, Wniosek o Nagrodę) na stronie
http://www.klub‑fnp.pl/nagroda‑arojszczaka/nagroda‑im‑rojszczaka

Artur Rojszczak, ur. 1968, zm. 27 września 2001 r., był filozofem analitycznym i historykiem filozofii, znawcą pism i tradycji Franza Brentany. Obronił doktorat pod kierownictwem Jana Woleńskiego w 1997 roku. Pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim, Salzburgskim i na State University of New York. Dzięki stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prowadził także badania na Uniwersytecie Buffalo. W 1999 roku był jednym z organizatorów 11 Międzynarodowego Kongresu Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki. 
Został zamordowany w swoim krakowskim mieszkaniu 27 wrzesnia 2001 r.

Archiwum

Archiwum - tematycznie