Zarządzenie Przewodniczącego ORLW dniu 18 listopada Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie wydał zarządzenie dotyczące obowiązku potwierdzania przez pracowników Biura LIL ciągłości opłacania składki członkowskiej przez członków Lubelskiej Izby Lekarskiej. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 listopada. Tekst zarządzenia (pdf)