Apel Prezydium ORL w sprawie punktów edukacyjnychPrezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie zwraca się z apelem do Okręgowych Izby Lekarskich w kraju, by swoje stanowiska w sprawie zmiany Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie maksymalnych limitów punktowych w poszczególnych rodzajach szkolenia określonych w załączniku Nr 3 przesyłać oprócz do struktur samorządu również bezpośrednio do Ministerstwa Zdrowia. oryginalny dokument (pdf)

Archiwum

Archiwum - tematycznie