Dla kogo Medal Hominem InveniNaczelna Rada Lekarska

Kapituła Medalu im. Dr Władysława Biegańskiego „Hominem Inveti” ogłosiła kolejną edycję konkursu, którego celem jest docenienie osób lub instytucji wyróżniających się w działalności społecznej lub filantropijnej. Poszukiwanie są ludzie o wielkich sercach i bezinteresownej duszy. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 lutego 2020 r.

Medal im. Dr Władysława Biegańskiego „Hominem Inveni”ustanowiła Naczelna Rada Lekarska w 2017 r. Obecnie Kanclerz Kapituły Mariusz Janikowski zaprasza członków i organy izb lekarskich, a także przedstawicieli instytucji związanych z ochroną zdrowia, do zgłaszania kandydatur osób lub instytucji, który mogłyby zostać uhonorowane Medalem.

W poprzednich 3 latach otrzymali go: Anna Byrczek, Ryszard Kępa, Barbara Kopczyńska, Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” w Kołobrzegu.

Regulamin nadawania Medalu im. Dr Władysława Biegańskiego „Hominem Inveni” oraz Formularz Wniosku o nadanie Medalu można pobrać na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej poświęconej działalności Kapituły Medalu Hominem Inveni.

https://nil.org.pl/dzialalnosc/medal‑im.‑dr.‑w.‑bieganskiego‑hominem‑inveni/dokumenty

Wypełnione wnioski należy przesłać na adres: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00‑764 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Medal Hominem Inveni” lub na adres poczty elektronicznej a.seweryniak@hipokrates.org w terminie do 29 lutego 2020 r.

dm (Medicus)
Fot. Alicja Szczypczyk

Archiwum

Archiwum - tematycznie