Nowy sprzęt w szpitalu w LubartowieLubartów

SPZOZ w Lubartowie rok 2019 zakończył wyjątkowo korzystnym wynikiem jeśli chodzi o stan posiadania. W grudniu szpital zakupił nowy laparoskop i specjalistyczny sprzęt dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a do tego placówka otrzymała nowy ambulans. Oficjalne przekazanie karetki pogotowia odbyło się 22 stycznia 2020 r.

To był dla nas bardzo dobry rok – podsumowuje Sylwia Domagała, p.o. dyr. SPZOZ w Lubartowie. – Doposażenie szpitala w specjalistyczny sprzęt stało się możliwe po podjęciu uchwały przez radnych powiatu i wprowadzeniu zmian w budżecie, bo zakupy dla szpitala w 2019 r. nie były wcześniej planowane.

Dzięki dotacji szpital wzbogacił się o laparoskop z torem wizyjnym o wartości 270 tys. zł, który jest wykorzystywany w operacjach ginekologicznych i ogólnochirurgicznych. Dodatkowym argumentem przemawiającym za posiadaniem laparoskopu był fakt, że od listopada 2019 r. Oddział Chirurgii realizuje procedury bariatryczne.

Za przyznane fundusze udało się także wyposażyć Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Za 530 tys. zł kupione zostały m.in. defibrylatory, respiratory, kardiomonitory, inny sprzęt monitorujący czyli urządzenia bez których ten oddział nie może działać. – A właśnie z powodu braków w wyposażeniu część łóżek stała niewykorzystana – wyjaśnia dyr. Sylwia Domagała.

Szpital otrzymał także wsparcie z Urzędu Miasta Lubartów, co pozwoliło na zakup pomp infuzyjnych i ssaków.

Dopełnieniem pasma dobrych zdarzeń w lubartowskim szpitalu było oficjalne przekazanie do użytku nowej karetki do przewożenia pacjentów, która została zakupiona w ramach rządowego „Programu wymiany ambulansów”. Szpital otrzymał na ten cel dofinansowanie w wysokości 400 tys. zł.

dm (Medicus)

Archiwum

Archiwum - tematycznie