NIL – kurs w LublinieNaczelna Izba Lekarska

zaprasza w dniach 15-16 lutego 2020 r. na

„Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób nowotworowych. Nowotwory głowy i szyi” (12 h).

Połączony on będzie z modułem

„Kurs doskonalący z komunikacji i budowania relacji pomiędzy lekarzami pierwszego kontaktu a lekarzami specjalistami” (4 h)

oraz uzupełniającym kursem e-learningowym.

Szkolenie odbędzie się w Lublinie w hotelu Ilan.

W celu zarejestrowania się na kurs należy pobrać ze strony: 
https://wytyczne.org/ruszyla-rekrutacja-na-szkolenia-z-zakresu-postepowania-diagnostycznego-terapii-oraz-profilaktyki-v-modulow-do-wyboru/ 
dokumenty rekrutacyjne, wypełnić je i przesłać pocztą.

Kontakt
telefoniczny: 22 559 13 43, 22 558 80 47
mailowy: wytyczne@hipokrates.org

dm (Medicus)

Archiwum

Archiwum - tematycznie