Nowości w LEX Ochrona ZdrowiaLEX Aktualności Zdrowie
Luty z ochroną zdrowia - planowane zmiany oraz nowe publikacje eksperckie

Zmiany w zasadach kształcenia, łatwiejsze zatrudnienie lekarza spoza UE czy zmiana wysokości wynagrodzenia lekarzy na stażu, to przykładowe zmiany jakie zakładają dopiero opracowywane, jak i już przyjęte w styczniu projekty ustaw czy rozporządzeń Dowiedz się jakie inne zmiany są już przedmiotem prac legislacyjnych oraz poznaj nasze nowości dostępne w LEX! Czytaj »

Zasady postępowania z pacjentem przy podejrzeniu koronawirusa

Jakie działania powinna podjąć placówka ochrony zdrowia w przypadku zgłoszenia się pacjenta z podejrzaniem koronawirusa 2019-nCoV? Czytaj »

Pytania i odpowiedzi
Dopuszczalność zgody pacjenta na zwolnienie szpitala z ochrony jego danych osobowych

Czy pacjent może zwolnić administratora danych osobowych, którym jest szpital z obowiązku ochrony jego danych osobowych? Czytaj »

Okres przechowywania dokumentów dotyczących sterylizacji narzędzi

Jak długo należy przechowywać dokumenty związane ze sterylizacją narzędzi i materiałów używanych w procesie leczenia? Czytaj »

Ważność orzeczenia lekarza nieprowadzącego działalności

Czy orzeczenie lekarskie z pieczątką lekarza, który nie prowadzi działalności jest ważne? Czytaj »

Archiwum

Archiwum - tematycznie