„Złoty OTIS 2020” dla prof. Teresy BachanekZłoty OTIS 2020

Polski Nobel w medycynie – Nagroda Zaufania „Złoty OTIS 2020”, w tym roku został przyznany prof. Teresie Bachanek, która tę honorową nagrodę otrzymała za dorobek życia w stomatologii.

Prof. Teresa Bachanek w latach 1995‑2016 była kierownikiem Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, czterokrotnie pełniła funkcję prodziekana I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM. Oprócz pracy na uczelni angażowała się w wiele inicjatyw społecznych, była założycielem i prezydentem Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno‑Dentystycznej „Sapientia” oraz organizatorem 20 Konferencji Okrągłego Stołu. Opracowane podczas tych konferencji propozycje standardów kształcenia zostały przyjęte i zaakceptowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Zdrowia jako obowiązujące na kierunku lekarsko‑dentystycznym. Wynikiem wieloletnich starań uczestników Konferencji Okrągłego Stołu i współpracy z Ministerstwem Zdrowia jest uznawalność dyplomów absolwentów polskich uczelni medycznych w krajach Unii Europejskiej.

W 2019 r. za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej na rzecz ochrony i profilaktyki zdrowia oraz za działalność społeczną prof. Bachanek została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Nagroda Zaufania „Złoty OTIS” jest prestiżowym wyróżnieniem. W skład kapituły wchodzą wybitni przedstawiciele świata nauki. Wręczenie statuetki „Złoty OTIS 2020” odbędzie się podczas uroczystej ceremonii 16 kwietnia 2020 r. w Pałacu Staszica Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

W imieniu całej społeczności stomatologów, pracowników Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno‑Dentystycznej „Sapientia” składamy Szanownej Pani Profesor gratulacje i wyrazy największego szacunku.

Prof. Barbara Tymczyna-Borowicz
kierownik Katedry i Zakładu
Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Archiwum

Archiwum - tematycznie