Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji MedycznejCSIOZ

W 2020 roku Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia kontynuuje w ramach Akademii CSIOZ projekt szkoleniowy „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.

W ramach projektu pracownicy podmiotów leczniczych – POZ‑ów oraz szpitali – mogą wziąć udział w organizowanych na terenie całego kraju bezpłatnych szkoleniach.

Celem szkoleń jest ułatwienie pracownikom podmiotów leczniczych, dostępu do aktualnej i merytorycznej wiedzy w zakresie funkcjonowania i obsługi e‑recepty, e‑skierowania, Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) i Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

W ramach projektu zaplanowano:

330 szkoleń dla pracowników podmiotów leczniczych wykonujących podstawową opiekę zdrowotną;

660 szkoleń dla pracowników szpitali.

Wszystkie placówki medyczne, których pracownicy chcą wziąć udział w szkoleniach, muszą posiadać aktualny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W województwie lubelskim szkolenia dla pracowników POZ odbędą się wg następującego harmonogramu:

24 marca w Lublinie

24 marca w Białej Podlaskiej

25 marca w Puławach

25 marca w Lublinie

26 marca w Chełmie

Zapraszamy do zapisywania się na szkolenia tutajhttps://akademiaedm.csioz.gov.pl/signin

Więcej informacji: http://bit.ly/szkolenieEDM

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Archiwum

Archiwum - tematycznie