Finisz rozbudowy COZLCOZL

Za kilka dni, z końcem lutego zakończy się rozbudowa Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

Do ostatecznego zamknięcia tematu tej inwestycji pozostanie wybudowanie małego budynku radioterapii. Ma to nastąpić w marcu. Taką informację przekazała na konferencji prasowej 20 lutego br. prof. Elżbieta Starosławska, dyrektor COZL.

Rozbudowa szpitala onkologicznego rozpoczęła się w 2011 r. Miała trwać 2 lata. Zmiany wykonawców i dyrektorów sprawiły, że inwestycja zakończy się z kilkuletnim opóźnieniem. Po oddaniu do użytku nowych obiektów, centrum będzie dysponowało 507 łóżkami. Obecnie jest ich 286. Brakuje jednak pieniędzy na sprzęt i wyposażenie. W tym roku potrzeby zostały oszacowane na kwotę 42 mln zł, w przyszłym na 78 mln zł. Wojewoda lubelski Lech Sprawka na konferencji w COZL poinformował, że wydał pozytywną opinię o celowości tej inwestycji. Wniosek o środki finansowe skierował do ministerstwa. Budżet państwa miałoby na ten cel przeznaczyć 96 mln zł (80 proc. potrzeb). Pozostałą część ma przekazać marszałek województwa.

dm (Medicus)

Archiwum

Archiwum - tematycznie